TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua Bodb Derg

Bodb Derg là con trai của Eochaid Garb hoặc có thuyết cho là Dagda, và là một chiến binh mạnh mẽ của thần tộc Tuatha de Danann.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan