TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà áo the

Vào những năm tháng đầu tiên lập quốc của người Lạc Việt, dân tình đâu đâu cũng có cuộc sống yên vui, làm ăn thịnh vượng bình yên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì giặc phương Bắc ồ ạt kéo quân tới quấy phá bờ cõi, tàn sát dân lành.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan