TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó, gà trống và cáo

Chó nhà và gà trống rủ nhau đi chu du. Tối đến gà trống lên ngủ trên cây còn chó thu xếp nằm ngay dưới gốc cây đó giữa đám rễ cây. Đến giờ đến khắc, gà trống cất tiếng gáy. N

Chuyện về chó sói và chó nhà

Con chó sói gầy đói đánh liều rình mò gần bên ngôi làng và gặp ngay một chó nhà béo mập. Sói hỏi nó:
- Chó nhà này, anh hãy cho tôi biết, các anh lấy cái ăn ở đâu ra mà béo tốt thế ?
- Con người cho chúng tôi.
- Chắc là các anh giúp con ngời một công việc vất vả.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan