TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chàng học trò và con chó đá

Ngày xưa có một học trò, ngày nào đến nhà thầy đồ để học, cũng đi qua một nơi có con chó bằng đá. Bao nhiêu học trò khác đi qua đó thì không sao, chỉ có người học trò này đi qua, thì con chó như nhảy lên mừng rỡ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan