TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kết mỗi uyên ương - cảm ơn Hồ tiên Thu Phương

Có con trai rồi phải đặt tên. Hai vợ chồng trẻ suy nghĩ là hai người chúng ta nên được đôi uyên ưomg chẳng phải là nhờ Thu Phương đã trố tài nào là làm thấy lang, làm chân chạy, nào đưa thư, nào kéo cuộn chỉ... làm sao chúng ta có thể quên ơn chị ấy, bèn đặt cho con trai cái tên "Tạ Thu" (cảm ơn Thu Phương).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan