TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần biển Nereus - Ông già của biển cả

Hải thần Nereus là người con cả của Đất mẹ Gaia và Biển cả Pontus. Địa bàn của Nereus cai trị là vùng biển Aegean nơi dưới đáy biển sâu có cung điện dát vàng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan