TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thượng đế - ba ngôi - và các đấng thần linh

Thượng Đế duy nhất tự hữu hằng cửu là nguyên nhân và cứu cánh của toàn thể các thần linh và muôn loài trong vũ trụ. Theo quan niệm của Ấn Độ, con người không thể hình dung Thượng Đế bằng bất cứ một ý niệm hay hình ảnh cụ thể nào.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan