TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Có trung gian giỏi cũng chẳng lợi quái gì?

Vào thời thật xa xưa, khi ấy thế giới có diện mạo khác xa với bây giờ. Cỏ thì mọc cao đến tận trời, còn cây thì chỉ ngang đến đầu gối thôi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan