TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sọ Dừa

Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân nọ đi ở cho nhà một phú ông. Họ là những người nông dân hiền lành chăm chỉ, nhưng nhà nghèo và đã ngoài năm mươi mà chưa có lấy một mụn con.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan