TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cá trê khổng lồ Namazu gây động đất sóng thần

Namazu (hay Onamazu) người Việt gọi Con Cù, người Hoa gọi Câu Long là một con cá trê khổng lồ trong thần thoại Nhật Bản là một con cá trê khổng lồ gây nên động đất sống dưới hòn đảo Nhật Bản.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan