TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đem bán bóng cây

Ngày xưa, ở làng kia có một gã nhà giàu. Ngôi nhà của gã nằm ngay bên đường, còn trước cổng có một cây dâu đã nhiều năm, to lớn um tùm.
Lần ấy, một bác dân nghèo đi qua, dừng chân nghỉ lại dưới bóng mát của cây dâu. Gã nhà giàu chạy ra, sừng sộ với khách qua đường:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan