TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gà mượn mào Vịt

Ngày xưa, Vịt đực có bộ cánh biếc xanh và chiếc mào đỏ rực. Còn Gà trống thì không có mào. Lần ấy mùa xuân về, bản làng mở hội vui lắm. Ai ai cũng nô nức sửa soạn áo quần đi chơi hội. Gà bèn sang nói với Vịt:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan