TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Rụng lông vịt

Ông lão nọ sống hiền lành nhân đức, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc. Đằng xóm có tên bất lương nọ lén ăn cắp của ông một con vịt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan