TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lâm Sanh - Xuân Nương (Bài ca sầu hận)

Ngày xưa, quan tổng đốc Lâm Phụng huyện Châu Thai nổi tiếng hiền đức bao nhiêu thì phu nhân Lý Phi Nương mang tiếng độc ác bấy nhiêu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan