TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mẹ gà con vịt

Thuở xưa mặt trời ở gần loài người lắm, người ta có thể nhìn thấy mặt trời chỉ cao bằng ngọn cây me, cây khế. Thường ngày, loài người giặt quần áo, mên chiếu đem phơi trước ánh mặt trời.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan