TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiên phụ của Sóc Thiên Vương - Ông Đổng

Vùng trung châu kể rằng thánh Gióng (chính là Sóc Thiên Vương) là con của Ông Đổng. Ông Đổng là vị thần có thân hình cao lớn lạ thường, đầu đội trời, chân đạp đất, thân hình vạm vỡ, hét ra lửa, thở ra mây đen gió bão mưa giông và có đôi mắt lóe sáng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan