TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vetala - con quái vật hút máu đáng sợ nhất của Ấn Độ

Vetala trong thần thoại Ấn độ là một linh hồn chuyên chiếm xác người sống và dùng cơ thể đó để đi hút máu con người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan