TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện cổ tích về xứ Schlauraffen

Thời thượng cổ tôi có tới vùng này, bằng một sợi lụa nhỏ xíu, tôi thấy thành Rom và cung điện giáo hoàng treo lơ lửng trong không trung, và một con ngựa đang phi nước đại không đuổi theo được một người không chân

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan