TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mạnh Bà

Để đi đến âm phủ, có một con đường tên gọi là Hoàng Tuyền (Suối vàng), có một con sông tên gọi là Vong Xuyên. Trên bờ sông Vong xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan