TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Asura hùng mạnh Tarakasura

Tarakasura là một asura hùng mạnh, là con trai của Vajranaka. Tương truyền khi hắn sinh ra thì trời long đất lở, thiên địa chấn động.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan