TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hổ và Mèo

Ngày xưa, Mèo được muông thú tôn là Thầy, vì Mèo rất tài giỏi, dạy cho muông thú các môn võ nghệ để phòng thân và tồn tại. Như trâu biết húc, gà biết mổ và đá, ngựa biết chạy và lúc gặp kẻ thù nguy hiểm thì biết đá hậu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan