TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người chết trả nợ cũ

Xóm nọ, có ông Lý Trước Minh tánh tình rộng rãi, hay thương xót kẻ bần hàn. Có tên nọ nghèo đói quá, không biết nghề nghiệp gì cho rành. Thương tình ông Lý Trước Minh cho mượn gạo tiền, ngày này qua ngày khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan