TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiên Ánh Sáng

Tiên (álfr, tiếng Anh: elf) là một chủng tộc lớn trong thần thoại Bắc Âu. Trong Cửu giới của người Bắc Âu có hai loại tiên: tiên ánh sáng (ljosalfar, light elves) và tiên bóng tối (dokkalfar, dark elves).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan