TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết Mục Quế Anh đại phá Thiên Môn Trận

Mục Quế Anh, một số bản dịch dịch nhầm thành Mộc Quế Anh là một nhân vật trong các giai thoại về Dương gia tướng. Theo đó, bà được mô tả là một nữ tướng dũng cảm, kiên quyết và trung thành, được xem là hình tượng của một người phụ nữ kiên định trong văn hóa Trung Hoa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan