TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Của Thiên trả Địa

Ngày xưa, có Thiên và Địa là hai anh chàng cày thuê cuốc mướn cùng ở một làng. Họ giống nhau ở chỗ anh nào anh ấy đều nghèo rớt mùng tơi và đều mồ côi cha mẹ. Nhưng Thiên rất sáng dạ, bảo gì hiểu nấy. Một hôm Địa bảo hắn:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan