TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cô bé chăn cừu và chú thợ nạo ống khói

Các bạn đã bao giờ trông thấy một cái tủ cổ, đen nhánh và chạm trổ đủ các kiểu lá cây chưa? Trong căn phòng lớn của gia đình chúng tôi có một cái tủ như vậy đấy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan