TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự thích thờ thần hổ

Sự tích thờ thần hổ còn lưu truyền nhiều ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh như sau: vào thời vua An Dương Vương, người Việt còn đóng khố, cởi trần, định cư ở vùng đồng bằng và trung du, làm nghề nông và săn bắn.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan