TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quan Hoàng Tư - Quan Hoàng Năm - Quan Hoàng Lục

Vua Cha Bát Hải Động Đình có Thập Vị Quan Hoàng tức có đến 10 người con trai, thì các vị Hoàng Tư, Hoàng Năm, Hoàng Lục không giáng trần nên không rõ lai lịch thần tích, không có đền thờ riêng theo lối Tứ Phủ, cũng hiếm về ngự đồng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan