TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Faust - truyền thuyết về kẻ bán linh hồn cho quỷ

Truyền thuyết về Faust là một câu chuyện rất phổ biến ở Châu Âu, truyền thuyết dân gian Đức, và được nhiều người kể lại the phiên bản của riêng mình. Đây là tác phẩm kịch của thi sĩ, nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, chính khách, nhà triết học Đức lỗi lạc Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan