TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nàng tiên thứ chín

Ngày xưa, có một bà cụ già và một người con trai lớn, thế nhưng nhà bà nghèo quá chẳng có tiền để hỏi vợ cho con. Ðêm nào thấy con trai nằm ngủ một mình bên bếp lửa, bà cũng ra đầu sàn ngồi nhìn trời mà khóc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan