TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gà gô và người thợ săn chim

Một người thợ săn chim đặt bẫy và bắt được một con gà gô và anh ta đem nó về chuẩn bị làm thịt nó.
Gà gô nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan