TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tây Vương Mẫu

Bà là vợ của Ngọc Hoàng, còn gọi là Vương Mẫu nương nương, Diêu Trì Kim Mẫu, là vị nữ thần từ bi trong truyền thuyết Trung Quốc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan