TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bù Nhìn Tuyết

Anh chàng bù nhìn tuyết nói:
- Hôm nay sao mà rét ra rét! Thích đến là thích. Toàn thân cứ kêu lên răng rắc. Lại còn có cái gió này nữa, cứ quất vun vút mới khoan khoái làm sao chứ! Lại còn cái quả cầu lửa ở phía bên kia nữa kìa, cứ nhìn mình có vẻ sùng bái lắm! - Anh chàng muốn ám chỉ mặt trời lúc bấy giờ đang lặn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan