TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mawu-Lisa mặt trời và mặt trăng của dân tộc Fon

Mawu là nữ thần tối cao của thần thoại dân tộc Fon, một dân tộc lớn ở Tây Phi, nay sống tại các nước Benin, Nigeria và Togo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan