TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện Quách Tử Nghi khoan hồng đại nghĩa

Quách Tử Nghi là một danh tướng nổi tiếng thời nhà Đường bên Trung Quốc. Ông lập nhiều đại công và trở thành công thần có được kết cục trọn vẹn ít thấy trong lịch sử Trung Quốc.

Dương Quý Phi - Tu Hoa Sắc Mỹ Nhân (Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc))

Dương Quý Phi (719 - 756) tên thật là Dương Nguyệt Nhi sau đổi là Dương Ngọc Hoàn, vốn là sủng phi của vua Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, theo truyền thuyết lúc mới sinh ra trên tay nàng đã có đeo sẵn một vòng ngọc nên phụ mẫu đặt tên Ngọc Hoàn

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan