TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ếch khổng lồ Tiddalik

Con ếch khổng lồ này được xếp vào hàng những linh vật thuở hồng hoang như Dirawong và Rainbow Serpent. Tuy vậy, sinh vật này không những ăn hại, mà còn gây hại rất nhiều.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan