TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lợn đi chợ

Ông chủ lùa một con lợn béo, một con dê và một con cừu lên xe ngựa mang ra chợ. Người trong thôn thấy vậy liền hỏi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan