TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vườn Lộc Uyển (Sarnath)

Vào một thuở xa xưa, tại thành Ba La Nại nước Ấn Ðộ, có một khu rừng xanh tốt, rậm rạp. Có một đàn nai kéo về đó sinh sống. Lúc mới di cư đến chúng không khỏi phập phồng lo sợ, mỗi ngày chúng phải cắt phân nhau canh phòng

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan