TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hai chú gà trống và đại bàng

Hai chú gà trống chọi nhau bên đống phân. Một chú sức lực khoẻ hơn, đánh bại chú kia và đuổi nó đi khỏi đống phân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan