TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện con gà và con hổ

Ngày ấy, Thỏ, hổ và gà có lần ở chung với nhau để hợp sức phát nương rẫy. Ngày đầu tiên, thỏ và hổ đi cắt tranh, giao cho gà nhiệm vụ trông nhà và nấu ăn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan