TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Banasura - Asura nghìn tay

Bana (còn được gọi là Banasura ) là một vị vua Asura, hắn là con trai của Bali (vị vua Asura đã bị thần Vishnu thu phục).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan