TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh em họ trương

Ngày xưa có nhà họ Trương kia có hai anh em trai. Người anh cả thì giàu có. Đứa em thì nghèo nàn.
Năm đó, trời đại hạn, ai nấy đói kém. Người em thứ nóng ruột, muốn lại nhà anh cả để vay mượn lúa thóc, nhưng e ngại vì người chị dâu rất hà tiện. Sau rốt, người em thứ nói với con:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan