TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Hồ trong thắng cảnh Hương Sơn

Trong thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà tây) là một quần thể đền chùa mà điểm trung tâm là động chùa Hương Tích. Khách hành hương hay khách du lịch đi đò trên dòng suối Yến thì nơi đầu tiên ghé vào thăm là đền Trình ở dãy núi Ngũ Nhạc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan