TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ai cứu công chúa

Ngày xưa có ba anh em nhà kia, cha chết sớm, chẳng để lại cho gia sản gì. Họ không thể sống mãi trong túng thiếu được. Cuối cùng họ quyết định chia tay nhau mỗi người đi một phương để tìm kế sinh nhai

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan