TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Serpopard

Rất đơn giản, Serpopard là từ ghép của Serpent và Leopard, vì vậy có thể hiểu đây là một sinh vật lai giữa rắn và báo, hay một con báo có cái cổ dài ngoằng như rắn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan