TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hantu Anak Gua Batu (Hồn ma hang đá)

Các hang động đá vôi thường được cho là nơi trú ngụ của Hantu Anak Gua Batu hoặc những hồn ma trong hang đá trong nhiều thế kỷ, do các nữ pháp sư ở miền Nam Thái Lan và miền Bắc Malaysia mời gọi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan