TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con Niên và những phong tục ngày tết

Theo thần thoại Trung Hoa, vào thời Đế Nghiêu, Đế Thuấn (2300 BC) Niên một sinh vật được sinh ra từ thời kỳ hồng hoang, tu luyện ngàn năm trở nên có linh tính, vì là sinh vật thượng cổ nên Niên là thủ lĩnh của một đám linh thú, ma quỷ khác,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan