TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cỏ Nến

Qua khỏi dãy núi thứ bảy, con sông thứ bảy và hồ nước thứ bảy, từ đó những khu rừng sâu tăm tối trải dài mút mắt, giữa một khoảng rừng thưa, có một người thợ săn sống với đứa con gái trong một túp lều tranh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan