TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ngựa gỗ

Ngày xưa có hai người thợ giỏi có tiếng sống trong kinh thành, một người thợ rèn và một người thợ mộc. Một hôm, hai người tình cờ gặp nhau ở quán trọ Hồng Đào nên đã bắt chuyện với nhau. Hai người hàng xóm đã tới ngồi cùng bàn với họ, và một người đã đột ngột tuyên bố:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan