TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua và nữ hoàng âm phủ Anhanga và Tice của Guarni

Trong thần thoại của người Guarani, thì Anhanga đã gây chiến với Tupa - chúa tể của bầu trời và sấm sét, để dành quyền cai trị tất cả. Cuộc chiến kinh thiên động địa kết thúc với phần thắng nghiêng về Tupa, và Anhanga bị đày xuống làm thần quản lí địa phủ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan